Leden van stuurgroep

De externe opvolgingscommissie is samengesteld uit mensen uit zowel overheidsinstanties, de zorgsector als de onderzoekswereld met relevante expertise op het gebied van Citizen Science en/of luchtverontreiniging. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van elk lid van de opvolgingscommissie binnen dit project.

image-268600-Stuurgroep.w640.png

Stad Hasselt - Dienst leefmilieu

College van Burgemeester en Schepenen van Stad Hasselt (vertegenwoordigd door Stien Stassen) – ofte Stad Hasselt – heeft ingestemd om in het kader van dit project geschikte locaties binnen de grote ring van Hasselt aan te duiden waar 30 à 50 vaste meetpunten (snuffelpalen) geïnstalleerd kunnen worden en tevens haar burgers te sensibiliseren via haar gebruikelijke communicatiekanalen. Stien Stassen is medewerker van de Dienst Leefmilieu van de Stad Hasselt en heeft in het verleden heel wat expertise opgedaan als medisch milieukundige bij de Vlaamse logo’s en het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.

Meer info: www.hasselt.be/nl 

Hasselt Zorgstad

Karoline Leenaers is de coördinator van “Hasselt Zorgstad”, een initiatief van de Stad Hasselt, het Jessa Ziekenhuis en Hogeschool PXL dat inzet op de uitbouw van een strategisch partnerschap tussen alle partners in de verzorgingsketen voor een geïntegreerd zorgmodel in de stad Hasselt. Het digitale platform dat “Hasselt Zorgstad” lanceerde op 10 januari 2018, is een meerwaarde om het project breder kenbaar te maken en in de markt te zetten. 

Meer info: www.hasseltzorgstad.be

Jessa Ziekenhuis

  • Jessa Ziekenhuis (vertegenwoordigd door dr. Marc Raes) is een groot supraregionaal referentieziekenhuis gelokaliseerd in Hasselt. Dr. Marc Raes is Pediater en meer specifiek actief als Specialist Kinderlongziekten en Allergie. Daarnaast is hij ook gastprofessor aan de UHasselt en neemt hij verschillende functies (Secretaris, Editor in Chief) waar in de Belgian Society of Paediatrics. Gezien zijn uitgebreide netwerk is hij een ideale partner bij de rekrutering van patiënten.

Meer info: www.jessazh.be

Telenet NB-IoT Business Solutions

De NB-IoT Business Solution unit van Telenet - vertegenwoordigd door de Director IoT Partnetship Christophe Lemaitre - heeft zich geëngageerd om in dit project ondersteuning te bieden in de migratie van data naar het NB-IoT platform en daarbij de connectiviteit van de snuffelpalen te garanderen. 

Panton: ontwerpers voor de zorg

  • Panton (vertegenwoordigd door Beatrijs van Hoof) is een Nederlandse ontwerpstudio voor de gezondheidszorg. Hun hoofddoel is om met behulp van design de gezondheidszorg intuïtiever en effectiever maken. Beatrijs van Hoof – nu design engineer bij Panton – heeft onder begeleiding van dr. Raes voor haar eindwerk een “onderhempje” voor nachtelijke astmamonitoring ontwikkeld met een daarbij horende app  “App.Oe”. 
Meer info: www.panton.nl/nl/

Provinciaal Natuurcentrum - Limburgs Veldstudiecentrum (LIVEC)

Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) (vertegenwoordigd door Katrien Hendrickx ) zet zich in voor het behoud en het versterken van de Limburgse biodiversiteit en wil de bewoners en bezoekers van Limburg bewust maken van de impact van hun gedrag op onze leefomgeving. Katrien Hendrickx  is coördinator van het  Limburgs veldstudiecentrum (LIVEC), een katalysator voor natuur & milieuonderzoek waar Citizen Science en onderzoekseducatie elkaar ontmoeten.

Vitamine Limburg

Onder de noemer Vitamine Limburg (eerder Limburg 3.0 – Groen Gezond Gelinktvertegenwoordigd door Els Luyckfasseel) willen Happy Aging, de Universiteit Hasselt (UHasselt), de Regionale Landschappen en de provincie Limburg alle Limburgse relevante actoren uit verschillende domeinen (milieu en natuur, gezondheid, toerisme, economie, mobiliteit, ruimtelijke planning,…) samenbrengen om te onderzoeken welke opportuniteiten en projecten kunnen opgezet worden die de gezondheid van onze samenleving kunnen verbeteren. Els Luyckfasseel is projectcoördinator van dit initiatief. 

Astma en Allergiekoepel vzw

Astma en Allergiekoepel vzw (vertegenwoordigd door Erika Colen en Christine Baelus) is een informatie- en documentatiecentrum rond astma en allergie en verdedigt de belangen van astmatische en allergische personen in de ruimst mogelijke zin. De organisatie werd in 2000 opgericht in het kader van Levenslijn met de steun van de Koning Boudewijnstichting. Erika Colen – vrijwilliger – en Christine Baelus – coördinator – zetten zich in om samen met andere organisaties en instellingen projecten te realiseren die het sociale leven van astmatische en allergische personen makkelijker maken. Hun ruime netwerk zal de rekrutering van patiënten vergemakkelijken.

RVO Society

RVO Society (vertegenwoordigd door Jo Decuyper) focust op techniek als oplossing voor de klimaatsproblematiek en toepassingen in de (gezondheids)zorg. Minister van Innovatie Philippe Muyters kondigde eind 2017 aan dat de Citizen Science Community in Vlaanderen vanaf januari 2018 zou versterkt worden met een kenniscentrum; een rol die intussen ingevuld wordt door RVO Society. Jo Decuyper is algemeen directeur bij RVO Society en werkt tevens bij imec. 

Atmosafe BVBA

Atmosafe BVBA - vertegenwoordigd door Sales Manager Tom Bonneux - streeft ernaar mensen te beschermen tegen schadelijke (vluchtige) stoffen door het in kaart brengen van chemische risico's in bedrijven. Hiertoe ontwikkelde Atmosafe BVBA een unieke methode die snel maar grondig de luchtkwaliteit analyseert. Op basis van de bekomen resultaten reiken zij strategieën, oplossingen en opleidingen aan, zodat de bedrijven zelf in staat zijn de gezondheid van hun werknemers te beschermen. 

Meer info: www.atmosafe.be