ASTMApping in de media

Het onderzoeksproject "ASTMApping: lokalisatie van respiratoire hotspots voor astmapatiënten in een stedelijke context a.d.h.v. Citizen Science en snuffelpalen" kon intussen al van wat media-aandacht genieten. Hieronder kan je de links terugvinden naar de artikels die zijn verschenen: