image-270148-team.w640.png

Ons Team

Om het project te kunnen uitvoeren, werden een projectleider, een projectmedewerker chemie, een projectmedewerker ELO-ICT, een projectmedewerker Energy/3D-printing en projectmedewerker ITech/Big Data aangesteld. De opvolgingscommissie geeft de nodige feedback over het project tijdens de halfjaarlijkse vergaderingen. Deze is opgebouwd uit vertegenwoordigers vanuit het werkveld, de onderzoekswereld en UC Leuven-Limburg.
Our Team
image-270167-me.w640.png
Ilse Vermeulen - projectleider
Ilse is momenteel voor het 4e jaar als projectleider betrokken bij lopende PWO-projecten binnen de expertisecel "Sustainable Resources". Als Doctor in de Medische Wetenschappen en Bio-ingenieur in de cel- en genbiotechnologie heeft ze reeds heel wat expertise opgedaan omtrent de combinatie van techniek en gezondheid, waar dit project een uitstekend voorbeeld van is. Ilse zal de coördinatie van het project opnemen en tevens de contactpersoon zijn. Ze volgt het project nauw op en zal indien nodig bijsturen en waken over de tijdsplanning. Bij de aanvang van het project zal zij met de projectmedewerkers (experimenteel experts) mede verantwoordelijk zijn voor onder andere de selectie van de gewenste micro-elektronica en het ontwerp van zowel sensoren als snuffelpalen. Gedurende het hele project staat zij mee in voor het analyseren van de resultaten. Op administratief vlak zal zij instaan voor de verslaggeving, het opvolgen van de financiële situatie en de technologieverspreiding en valorisatie. Ook verzorgt zij de communicatie van de projectresultaten naar de betrokken partners toe.
foto koen
Koen Naelaerts - projectmedewerker ELO-ICT
Koen staat in voor het ontwerp en de ontwikkeling van zowel de drukknop als de elektronica die nodig is om de snuffelpalen operationeel te krijgen. Idealiter wordt de optimalisatie en productie van deze items uitgevoerd in het kader van studentenprojecten. Verder zal hij instaan voor het programmeren van de software die alle relevante data van de sensoren dient te verzamelen en door te sturen naar een centrale databank, evenals het mee uitdenken van een app die de gebruikers van de drukknoppen in parallel met deze drukknop kunnen aanwenden om een aantal extra parameters in te voeren (bv. demografische data, onderhoudsmedicatie vs. luchtwegverwijders,…).
image-270183-Roel.png
Roel Conings - projectmedewerker Energy/3D-printing
Roel is intussen 12 jaar actief op de hogeschool als projectmedewerker bij Energy/ACRO. Hij zal binnen dit project instaan voor de selectie van de casing van de snuffelpaal, rekening houdend met weersbestendigheid en duurzaamheid. Wat energievoorziening van de snuffelpalen betreft opdat de elektronica optimaal en zelfstandig kan werken, dient tevens een zonnepaneeltje en een batterij in de casing geïntegreerd te worden.
image-270180-Danny.jpg

Danny Volkaerts - projectmedewerker ITech/Big Data
Danny is in 2010 afgestudeerd als bio-ingenieur biosysteemtechniek aan de KU Leuven. Daarna is hij actief geweest binnen IMEC als procesingenieur en sinds 2016 is hij actief binnen de expertisecel Digital Solutions als data engineer. Danny zal als expert in ‘Big Data’ instaan voor de data-analyse en de eigenlijke mapping en visualisatie van de verzamelde data. Hij zal tevens betrokken worden in de ontwikkeling van de gebruikers-app alsook de software die instaat voor de datacollectie van de snuffelpalen teneinde een zo volledig mogelijke dataset te verkrijgen om relevante data uit te destilleren.

image-270185-joachim_hayen.w640.jpg
Joachim Hayen - projectmedewerker chemie
Joachim werkt sinds 3 jaar voor Sustainable Resources als projectmedewerker binnen de PWO-projecten AZOFLOW en SUGARFLOW. Hij zal instaan voor het uitvoeren van de experimenten en analyses met betrekking op de chemische achtergrond van de sensoren die in de snuffelpalen zullen worden gebruikt. Meer specifiek zal hij door middel van o.a. kalibratiegassen en GC-MS nagaan hoe concentratie-wijzigingen van gassen een verandering van signaal in de sensoren zullen teweegbrengen. Verder wordt ook de specificiteit van de sensoren getest aan de hand van een aantal chemische proeven.