Plaatsing eerste snuffelpaal


De plaatsing van de eerste snuffelpaal is een feit! Op 15 februari 2019 werd het eerste meetpunt in het Stadspark te Hasselt officieel ingehuldigd tijdens een persmoment! Check de vele interviews, krantenartikels - links op onze 'media' pagina - en leuke reacties op social media! 


Ontwerp snuffelpalen

In dit project wordt een ontwerp van vaste meetpunten - de zogenaamde "snuffelpalen" - uitgewerkt, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de duurzaamheid en robuustheid ervan. Tevens wordt ernaar gestreefd de meetpunten volledig autonoom te laten functioneren: hiertoe worden een zonnepaneel en een back-up battterij geïntegreerd om de energievoorziening van de aanwezige elektronica te verzorgen.
​​​​​​​

Dynamische resultaten

De luchtkwaliteitssensoren (O3, NO2, SO2, PM2.5) zullen in het kader van een studentenproject binnen de opleiding ELO-ICT zo optimaal mogelijk worden ingewerkt in de weersbestendige casing. Hierbij dient extra aandacht te worden besteed aan de manier waarop deze sensoren hun data kunnen doorsturen vanaf de snuffelpalen naar de centrale database, m.a.w. via een op maat gemaakte printplaat die uitgerust is met een WiFi-module ondersteund door Telenet NB-IoT.

Gezien de sensoren real-time data doorsturen naar de server, is het mogelijk om de bekomen resultaten op een dynamische manier te visualiseren.
image-268601-Snuffelpaal.w640.png