Ontwerp drukknop

Binnen dit project wordt een voorstel voor ontwerp een eenvoudige drukknop uitgewerkt, opnieuw onder de vorm van een studentenproject binnen de opleiding ELO-ICT. Het ontwerp dat het meest gebruiksvriendelijk, robuust en bovendien duurzaam en low-cost geproduceerd kan worden, wordt geselecteerd voor de uiteindelijke studie.

Mapping parameters

Wat betreft communicatie van de drukknoppen met de centrale database waarin alle bekomen data verzameld wordt, dienen op voorhand een aantal parameters – zoals gps-locatie, versnelling en tijdstip – vastgelegd te worden opdat de bekomen data een kwaliteitsvolle mapping kunnen opleveren. 

Gebruikers-app 

Naast de optimalisatie van deze software dient tevens een gebruikers-app ontwikkeld te worden opdat de data van de drukknoppen aangevuld kan worden met een aantal demografische gegevens van de patiënten teneinde een meer rechtlijnige interpretatie van de data te waarborgen. Naarmate het project vordert, zou de app ook resultaten kunnen weergeven aan de patiënten.