Luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging veroorzaakt het belangrijkste milieu-gerelateerde gezondheidsrisico in Europa.

Recente schattingen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (World Health Organization; WHO) suggereren dat luchtverontreiniging aan de basis ligt van tot 80% van:

 • - de vroegtijdige sterfgevallen,
  - longaandoeningen en
  - longkanker.
image-268592-stadHasselt.w640.png

Astma

Astma is een chronische inflammatoire aandoening van de luchtwegen die terugkerende episodes kan veroorzaken van:

 • - piepende ademhaling,
  - kortademigheid,
  - beklemmend gevoel op de borst en
  - hoesten.

Deze symptomen zijn het meest ernstig tijdens de nacht of in de vroege ochtend bij het ontwaken.

In gans Europa lijden naar schatting 30 miljoen mensen (4.0 %) aan astma en de prevalentie in België ligt zelfs nog wat hoger, nl. 4.4 %. Hoewel luchtverontreiniging alle populaties kan schaden, spreekt het voor zich dat sommige mensen – zoals astmapatiënten – gevoeliger zijn aan een hogere vervuilingsgraad.

ASTMApping-project

Tijdens dit project worden drukknoppen ontwikkeld die gemonteerd worden op de inhalatoren (puffers) van astmapatiënten om met behulp van o.a. gps-signalen de frequentie van gebruik alsook de locatie bij gebruik van deze inhalatoren in kaart te brengen.

Om de bekomen data uit dit Citizen Science project te verifiëren en te versterken, worden tevens een aantal vaste meetpunten – “snuffelpalen” – doorheen de stad Hasselt geplaatst die real-time metingen zullen uitvoeren van de aanwezigheid van een aantal belangrijke vervuilende componenten zoals ozon (O3), stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2) en fijn stof (PM2.5).

Op deze manier kunnen “respiratoire hotspots” binnen de stad gelokaliseerd worden.